Oferta

Usługi księgowe:- prowadzenie ksiąg rachunkowych (księga przychodów i rozchodów),
- ewidencja dokumentów księgowych,
- ewidencja podatku VAT,
- ewidencja środków trwałych,
- plan kont,
- pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości,
- pomoc przy ustalaniu ewidencji obiegu dokumentów,
- rozliczenie podatku dochodowego,
- rozliczenia roczne wspólników,
- sprawozdania roczne,
- ewidencja środków trwałych,
- ryczałt,
- cit,
- pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
- prowadzenie księgowości fundacji,
- prowadzenie księgowości stowarzyszeń,
- prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych,
- prowadzenie księgowości spółek z o.o.,
- zobowiązania podatkowe,
- biznes plany,
- analiza kosztów przychodów,
- najświeższe informacje podatkowe,
- rejestry,
- deklaracje ZUS,
- listy płac,
- deklaracje podatku od osób fizycznych PIT-4,
- pomoc przy przejściu na pełną rachunkowość oraz jej prowadzenie,
.

Usługi księgowe:- sporządzanie dokumentacji dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- sporządzanie rozliczeń składek i deklaracji dla potrzeb zus (zgłaszanie przedsiębiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
- zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników),
- sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,
- prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT,
- sporządzanie rozliczeń rocznych (PIT),
- sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- sporządzanie rozliczeń wewnątrzwspólnotowych WDT, WNT,
- sporządzanie sprawozdań do GUS,
- sporządzanie deklaracji do PFRON,
- przekazywanie deklaracji drogą elektroniczną
.

Bez tytułu1

Zapraszamy Tel. 32 256 40 03